Moteno delovanje storitev sistema eDavki in G2G, 15. 10. 2022 – dopolnitev obvestila o nedelujočih funkcionalnostih

V soboto, 15. 10. 2022, od 17.00 do 19.00 bo moteno delovanje storitev sistema eDavki in G2G zaradi vzdrževalnih del v zalednem sistemu FURS.

Onemogočena bo oddaja dokumentov preko sistema eDavki:
– iz skupine DDV in VIES, DDPO in DDD, DFS,
– eVročanje – POS,
– izračun obresti po samoprijavi.

Na oddane dokumente v eDavkih boste odgovor prejeli po 19.00:
– NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu,
– NF-PreObr – Naročilo potrdila o predloženih obračunih,
– iREK21- Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja.

Hkrati knjigovodsko stanje zavezanca, ne bo izkazovalo pravilnega stanja:
– eKartica Kartica zavezanca,
– eKarticaC Kartica zavezanca (carine, trošarine…),
– eKarticaO Kartica zavezanca (odprte postavke).

Storitve G2G, ki ne uporabljajo zalednega sistema v katerem bodo potekala vzdrževalna dela bodo delovale.

Nedelujoče storitve G2G:
– UE – Posredovanje podatkov o vojnih invalidih, vojnih veteranih in žrtvah vojnega nasilja.
– FURS – Preverjanje prejemnika blaga (Y041) / Preverjanje zastopnika uvoznika (Y042).
– eVEM – Podatki o preverjanju omejitev zaradi neporavnanih davčnih obveznosti po 10.a členu ZGD-1.
– ZRSZ – Posredovanje inf. o poravnanih davkih in prispevkih.
– ZPIZ – Posredovanje REK in KNJ podatkov.
– eVEM (SOAP) – Posredovanje prekrškovne evidence.
– eVEM – Posredovanje prekrškovne evidence za fizične osebe.
– eVEM – Posredovanje prekrškovne evidence za pravne osebe.
– MJU – Posredovanje podatkov za namen ZJN.
– ZRSZ – Posredovanje podatkov o sklepih in odločbah o prekrških na podlagi ZZSDT.
– ZRSZ – Posredovanje podatkov ZRSZ o nadzoru in zaposlovanju na črno.
– ZRSZ – Posredovanje nepredlagateljev IREK in neplačnikov obveznih prispevkov za socialno varnost.
– ZZZS – Posredovanje podatkov za potrebe izvajanja ZČmIS.
– Posredovanje podatkov o začetih prekrških med FURS in IRSD.
– Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih.
– Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih AKTRP.
– Izmenjava podatkov iz knjigovodske evidence in evidence o davkih MKGP.
– Posredovanje podatkov iz knjigovodske evidence AVP.​

Preverjanje podatkov davčnih zavezancev v zalednem sistemu eTrod bo onemogočeno.​

Hvala za razumevanje.