Metoda ločenega knjigovodskega izkazovanja za vodenje zalog belega sladkorja iz tarifne oznake KN 1701 99 10

Pojasnilo FURS, št. 0920-8536/2023-2, 16. 6. 2023.