Kar 86 odstotkov zavezancev zadovoljnih s storitvami Finančne uprave

Na Finančni upravi glede na 16. člen Uredbe o upravnem poslovanju vsaki dve leti s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljamo zadovoljstvo strank s poslovanjem organa.