Izvajanje nadzora nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah

Zaradi stalne problematike pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje inšpekcijske službe, ki imajo pristojnosti za nadzor nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah, tudi v letošnjem letu že opravljajo nadzore. Nadzor opravljajo tudi mobilne enote Finančen uprave.