Dodeljevanje količin tarifnih kvot v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023

Dodeljevanje količin tarifnih kvot bo v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023 potekalo, po

sledečem razporedu.

NOVEMBER 2022

  • Dodeljevanje količin tarifnih kvot ne bo potekalo 1. 11. 2022. Prva dodelitev v novembru se bo izvedla 2. 11. 2022.

DECEMBER 2022

  • Zadnje dodelitve v letu 2022 se bodo izvedle 23., 28. in 30. 12. 2022.
  • Dodeljevanje količin tarifnih kvot ne bo potekalo 26., 27., 29. in 31. 12. 2022.

JANUAR 2023

  • Prva dodelitve za deklaracije, ki bodo sprejete do 31. 12. 2022 bo 4. 1. 2023.
  • Prva dodelitev za deklaracije, ki bodo sprejete v januarju 2023 bo 10. 1. 2023.

V skladu s 49. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 se šteje, da so deklaracije za sprostitev v prosti promet, ki jih carinski organi sprejmejo 1., 2. ali 3. januarja, sprejete 3. januarja istega leta. Če je kateri koli od teh dni sobota ali nedelja, se šteje, da je deklaracija sprejeta 4. januarja tistega leta. To pomeni, da se bodo zahtevki za črpanje tarifnih kvot sprejeti 1., 2., 3. in 4. januarja 2023 šteli, kot da so sprejeti 4. 1. 2023.

Ne glede na navedeno se bodo zahtevki za črpanje tarifnih kvot v Sloveniji sprejemali vsek delovni dan oziroma v skladu z dovoljenjem deklaranta.