Dodatno obvestilo o zaključevanju izvoznih postopkov

V kolikor pa bi deklarant pred tem rokom želel zaključiti izvozni postopek, lahko kadar koli sam obvesti urad izvoza, da je blago zapustilo carinsko območje Unije s posredovanjem sporočila IE583 in ob tem predloži ustrezna alternativna dokazila.

Postopek je podrobneje popisan v Navodilu o izvajanju izvoznega postopka, št. 5/2023.

Navedeno velja tudi, kadar ima izvoznik več nezaključenih izvozov in blago zapušča EU preko francoskih carinskih uradov FR000740 (Calais bureau), FR620001 (Calais port tunnel bureau) in FR002300 (Le Havre Port bureau).

Navedeno obvestilo nadomešča predhodno objavljeno obvestilo o zaključevanju izvoznih postopkov preko službe za pomoč uporabnikom FURS.