Davčna obravnava prerazporeditve finančnega inštrumenta ob uveljavitvi MSRP 9

Pojasnilo FURS, št. 0920-6083/2023-2, z dne 1. 6. 2023.