Davčna obravnava prenosov sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom, s poudarkom na prenosu nepremičnin

Nov dokument.