Centralna delitev uvoznih carinskih deklaracij – obvestilo

Navedeno pomeni, da se deklaracija dodeli  oddelku za carinjenje, ki je v trenutku vložitve uvozne carinske deklaracije najmanj obremenjen (ne glede na to pri katerem oddelku je bila deklaracija vložena). Posledično nosi MRN številka oznako oddelka za carinjenje, kateremu je bila dodeljena deklaracija. Proces dela s samo deklaracijo ostaja enak. V primeru potrebe po dodatnem kontaktiranju carinskega organa, se lahko uporabi elektronski naslov oddelka za carinjenje, kateremu je bila dodeljena deklaracija.